Cãdere în poezie

inima albastra

Mă străduiam să cad. Nu se putea.

Peste tot poezia îmi întindea

plasa ei sclipitoare.

Încercam să mă zdrobesc.

Nu reuşeam nicicum.

Piciorul nu nimerea pe pietre,

ci pe fructe pline de sucuri antice,

adânci. Pretutindeni palmieri visători,

încărcaţi de nuci grele,

care deschid ochii şi consimt deodată

să-şi dea viaţa-n cuvânt. Şi poetul,

copilul comic, neîndemânatic, nestăpânit,

alunecând mereu în bălţi

transformate pe dată în aur.

Simona Grazia Dima

Buze şi miere

trandafir

„Undeva în partea întîi din Fiinţă şi timp (§ 32) Heidegger vorbeşte despre înţelegere, spunînd că e vorba de facultatea care ne proiectează către posi­bilităţi. Pentru mintea noastră, obişnuită să înţeleagă prin „înţelegere” facultatea care ne permite să dez­legăm o problemă sau să avem acces la vorbele cuiva („înţelegi ce spun?”), o asemenea afirmaţie sună ex­trem de straniu. Ce legătură să existe între înţele­gere şi posibilităţi? Şi apoi care sînt posibilităţile pe care le proiectează înţelegerea? Lucrurile se com­plică şi mai mult cînd Heidegger spune că înţele­gerea care ne proiectează către posibilităţi ia forma interpretării, că ea funcţionează de fapt interpretînd. Înţelegere, posibilităţi, interpretare — trei cuvinte pe care le ştim, pe care le folosim în vorbirea noas­tră de zi cu zi, dar care, puse astfel împreună, ne apar ca total obscure. Ce vrea să spună Heidegger cu afir­maţia că înţelegerea ne deschide către posibilităţi şi că, făcînd un asemenea lucru, ea interpretează? Un astfel de mod de a vorbi, pe lîngă faptul că e abscons, mai este în plus şi extrem de plicticos. Nu tocmai vorbind astfel devine filozofia antipatică, iar Hei­degger de nedigerat? Oare asta să fie filozofia, un mod de a vorbi care nu e pe înţelesul nimănui? De unde atunci prestigiul ei?”

Gabriel Liiceanu – “ Declaraţie de iubire”

miere

 

Scorpie

scorpie

Prânz delicios şi luminat

Pranz delicios si luminat!

 „Toţi dintre noi au… tot timpul din lume. Acei ani, acele săptămâni, ore, sunt firele de nisip din clepsidră ce curg cu repeziciune. Să le lăsăm să ne scape printre degete ar fi o tragică risipă. Să le folosim până la ultimul grăunte, făcând fiecare moment să conteze, înseamnă începutul înţelepciunii.”

Eleanor Roosevelt din „Înveţi trăind”

“A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru.”

orizont

 

“Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont.”

Konrad Adenauer

mesaj

Mâine

„Mâine este cel mai  important moment din viaţă. Ajunge la noi în miez de noapte foarte curat. Este perfect la sosire şi se lasă pe mâinile noastre. Speră că am învăţat ceva de la ieri.”

John Wayne

Momente de extaz

zapada

“Momentele de extaz pe care le trăim – prin joc, arta ori sex – nu sunt excepţii, accidente, ci gustul vieţii înseşi… Extazul este idee, este scop care poate veni în oricare din zile. Acele momente în care trupul denotă fermitate, când inima este curată şi mintea clară, când suntem una cu sufletul nostru şi plini de energia vieţii, sunt dreptul nostru prin naştere. Nu poate fi chiar greu să te opreşti o clipă, să te răsfeţi mirându-te că eşti. Copiii fac asta tot timpul. Este un dar al naturii umane care ar trebui să fie inima vieţii noastre.”

Gabrielle Roth